รวมเรื่องสั้นที่ สิริมา อภิจาริน กลั่นกรองมองชีวิตแล้วจึงเรียงร้อยออกมาเป็นตัวอักษร คำทุกคำมีค่าและมีคุณทางความคิดเชื่อมร้อยต่อกัน จากเรื่องแรกจนเรื่องสุดท้าย ไม่แปรเปลี่ยนหรือเฉไฉออกไปจากหมวดหมู่ เหมือนดอกไม้หลากสีที่ถูกทำนำมาจัดวางในแจกันอย่างสวดสดงดงาม

ข้อมูลหนังสือ

  • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว
  • ผู้เขียน: สิริมา อภิจาริน
  • สำนักพิมพ์: ป้อนคำ
  • จำนวนหน้า: 145 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786164298811