ท่านหญิงแห่งโระคุโนะมิยะ ถูกรวบรวมขึ้นจากเรื่องสั้นเรื่องอื่นๆ ของ อะคุตะงะวะ ริวโนะสุเกะ ที่ยังไม่เคยมีการแปลเผยแพร่เป็นภาษาไทยมาก่อน ดูผิวเผินอาจจะไม่ใช่ผลงานที่ถูกกล่าวขานในระดับขึ้นหิ้ง แต่ในความเป็นนักเล่าเรื่องตัวฉกาจ งานเขียนงานแปลชุดนี้ กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยท่วงทำนองแห่งอะคุตะงะวะ ทั้งโครงเรื่อง มุมมอง กลวิธี อารมณ์ความรู้สึก และการจบแบบปลายเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ โดยปล่อยให้คนอ่านขบคิดและจินตนาการ ตลอดถึงถกเถียงได้อย่างอิสระ ขณะเดียวกันก็ตื่นตะลึงราวกับดำดิ่งสู่ห้วงมหาสมุทรก็ปานนั้น ซึ่ง 7 เรื่องสั้นที่ปรากฏอยู่ในเล่ม รอให้ท่านพิสูจน์แล้วนับแต่นี้

ข้อมูลหนังสือ