"เรื่องสั้น ดาว ผ่านนะครับ ผมชอบเรื่องนี้ ออ่านถึงตอนจบแล้วหัวเราะก๊ากออกมาเลย เรื่องโดดเด่นยียวน และเด็ดขาดดีครับ"

อุทิศ เหมะมูล


"เรื่องสั้นชื่อประหลาด มะเขือเทศฆ่าตัวตาย เป็นเรื่องสั้นแนวทดลอง อย่างแน่นอน และจัดเป็นงานเขียนในชั้นเชิง Magical Realism ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งนักในฐานะที่เป็นชิ้นงานของ 'หน้าใหม่ มือใหม่"

 สุชาติ สวัสดิ์ศรี
.

ข้อมูลหนังสือ