ประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนมีอะไรน่าศึกษามากมายโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ผ่านราชวงศ์ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลายพันปี แม้ประเทศนี้จะไม่มีระบอบกษัตริย์เหลืออยู่แล้วแต่ก็ยังมีความน่าศึกษาอยู่อย่างมาก ลองอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จีนเล่มนี้แล้วจะทราบว่าเราสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีความเป็นมายาวนานได้ง่ายๆ ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • history of CHINA : ประวัติศาสตร์จีน (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: รงรอง วงศ์โอบอ้อม
  • สำนักพิมพ์: ทอร์ช
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2560
  • ISBN: 9786164296978