ผมเขียนเรื่องสั้นชุดนี้ ในหลากหลายบรรยากาศสถานการณ์ชีวิต พาใจให้รอดปลอดภัย กายพออยู่พอทนเป็นไป ใจเป็นอิสระจากเครื่องรบกวน กายพอให้เคลื่อนไหวไปมา ไขว่คว้าตะกุยอากาศอยู่เบื้องหน้า นิ่งๆ นานๆได้ ส่วนเรื่องราวที่เขียนนั้น เป็นชุดเรื่องราวทั้งชีวิตที่ผมเดินทางผ่านมา ฉากชีวิตจิตใจอันน่าฉงนบนภูเขาสูง เรื่องชีวิตผู้คนริมขอบป่าใหญ่ เขาใหญ่ เรื่องราวบนแผ่นดินลุ่มทะเลสาบสงขลา(สถานที่ให้กำเนิด) หรือ บางฉากบนแผ่นดินอีสานแล้งเข็ญ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ที่กระโดดโลดเต้นเคลื่อนไปมาอยู่รอบตัว หลอมรวมปักหมุดเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในรวมเรื่องสั้นชุดนี้

ข้อมูลหนังสือ