ช่วงปลายหนาวที่แสนร้าวราน ขวบปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน ความสับสนแห่งวันวัยพัดพาความรักเข้าสู่กลางใจของเด็กหนุ่มและสองสาวต่างวัย ที่โคจรเข้ามาในชีวิตต่างช่วงเวลา สถานที่ ราวกับดาวตกที่เพียงสว่างวาบแล้วหายไป

ข้อมูลหนังสือ