"ไม่ควรมีคำนำสำหรับบทกวี
เช่นที่ไม่อาจมีคำนำ
ให้กับบางความสัมพันธ์ของบางคน"
— ปราบดา หยุ่น

"เมื่อมองย้อนกลับไป
เราอยากได้หัวใจดวงเดิม
และความรู้สึกเช่นนั้นกลับมาอีกครั้ง
แต่ทำไม่ได้
นอกเสียจากเราจะมีความรักอีกครั้ง"
— นิ้วกลม

"แท้ที่จริงกวีเพียงแค่อาจจะ
ต้องการล้อเล่นกับเวลาในใจของคน"
— ตุล ไวฑูรเกียรติ

 

(บางส่วนจากคำนิยม)

ข้อมูลหนังสือ