“สามล” กษัตริย์แห่งแคว้นมนุษย์สา ย่อมไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนั้น ในขณะที่สิ้นไร้หนทาง

สวรรค์กลับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ “สากษิณ”…ชนเผ่าที่ได้รับความรักจากเทพเจ้าแห่งการเกิดกลับกลายมาเป็นที่ระบายความร้อนรุมให้กับ สามล

แม้ “ศีรี” แม่ทัพหนุ่มจะไม่เห็นด้วยกับความวิปริตนี้ แต่ก็ไม่อาจขัดขวางความต้องการของ กษัตริย์ ได้

เพียงไม่นานความวิบัตก็บังเกิดขึ้น น้ำจาสากษิณ ร่วงหล่น ครรภ์ที่สองนำมาซึ่งความตาย นภาหลั่งโลหิตแสนห่า อาทิตย์ลับลาร้อยราตรี ความสูญเสียนำมาซึ่งความแก้แค้น
 

ศีรี ไม่อาจทนเห็นประชาชนและชนเผ่าสากษิณ ถูกทำร้ายได้ เขาสาบาน ไม่ว่าหนทางใดต้องสังหารสามล ให้จงได้ แม้จะต้องขายชีวิตให้ราชาแห่งแค้วนมารอย่าง “อสิธารา” ก็ตาม


ข้อมูลหนังสือ

  • ปิตุครรภ์สนธยา
  • ผู้เขียน: ต.ใต้ต้นตาล
  • สำนักพิมพ์: Mee-D
  • จำนวนหน้า: 328 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786164100602