เมื่อ "ดร.เทียม โชควัฒนา" จากไป ทั่วโลกเกิดสงครามทางการเงิน ประเทศไทยเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง ผู้บริหารเครือสหพัฒน์ได้นำปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ว่า "รู้จักพอเพียง สังคมเป็นสุข" มาแก้ไขปัญหาและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี และเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารเครือสหพัฒน์ทุกคนที่ได้ร่วมใจกัน "สร้างคนดี สินค้าดี และสังคมดี" ให้แก่ประเทศชาติ

ข้อมูลหนังสือ