เรามักจะจินตนาการสิ่งต่างๆ

เข้าข้างหัวใจตนเองเสมอ

ฉันว่ามันช่างโรแมนติกร้าย

ฉันเชื่อว่าเรื่องโรแมติกไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความรักความผิดหวังหรือ สมหวังเสมอไป จริงอยู่ที่ใครบางคนอาจทำให้แดดเช้าอบอุ่น ท้องฟ้างดงามและเปราะบางกว่าที่เคยเป็น แต่ความโรแมนติกที่แท้จริงคือการมองเห็นความงดงามของตัวเองและโลกใบนี้... 

วิน นิมมานวรวุฒิ

ข้อมูลหนังสือ