บุคคลภายนอกห้ามเศร้า 
หนังสือภาพโดย สันติ แต้พานิช

ข้อมูลหนังสือ