“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คือคำถามที่หลาย ๆ คนเคยถูกถามในวัยเด็ก และในขณะเดียวกันก็คงมีหลาย ๆ คนที่ถามคำถามนี้กับตัวเองว่า “ชีวิตนี้อยากทำอะไร”
หลายคนพบว่า เขาได้เดินทางมาไกลจากสิ่งที่วาดไว้ในวัยเยาว์ หรือบางคนพบว่า เขาได้ทำให้ฝันในวันวานนั้นกลายเป็นจริง
เพราะชีวิตไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะปรุงให้ได้ตามรสชาติที่ต้องการเสมอไป ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานจึงอยู่ที่มุมมองในการเปิดใจยอมรับ
และเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ ทั้งกับทางเดินที่ตั้งใจเลือกหรือกับเส้นทางที่เกิดจากความบังเอิญ

สำหรับหนังสือ “LIFE JOURNEY : เรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของไอดอลจากหลากหลายสาขาอาชีพ” นี้
SOOK PUBLISHING มีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวกลางถ่ายทอดเรื่องราวเส้นทางชีวิตของท่านทั้งหลายที่นับเป็นตัวแทนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ
ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ ความมานะอุตสาหะ ความอดทน และความตั้งใจในการทำงานของทุก ๆ ท่าน
แสดงให้เห็นเป็นประจกษ์กับผลงานที่เป็นที่รู้จักในวงการ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน

ข้อมูลหนังสือ