พระเจ้าปราสาททอง พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานอย่างต่างมุม ทั้งในเชิงลบ ไม่ว่าจะทรงมีจิตใจโหดเหี้ยม ทะเยอทะยาน ไร้คุณธรรม เจ้ายศ เจ้าอารมณ์ เชื่อไสยศาสตร์ ลุ่มหลงโหราพยากรณ์ กระทั่งบางครั้งก็ขลาดตาขาว หนีการเผชิญปัญหาในหลายๆ สถานการณ์

ส่วนในแง่บวก พระองค์ทรงควบคุมไพร่พลต่อสู้กับซามูไร เพื่อช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมอย่างองอาจกล้าหาญเป็นอย่างยิ่ง การแก้ต่างข้อกล่าวหาในแง่ลบนั้น ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของความโหดร้าย ซึ่งก็สามารถกล่าวได้ว่าในวิถึชีวิตของคนสมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้ว ความโหดร้ายเป็นวิถึชีวิตของผู้คนสมัยนั้น เรื่องการเชื่อไสยศาสตร์ อย่าว่าแต่ในอดีตนับร้อยปี ปัจจุบันก็ยังมีคนเชื่อถืออยู่

หนังสือเล่มนี้ยังได้อ่านเรื่องราวสนุกๆ ในอดีตอีกหลายเรื่อง ทั้งสนุกสนาน เปิดโลกทัศน์ เข้าใจเรื่องราวของบรรพบุรุษในแง่มุมที่นึกไม่ถึง เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านได้อย่างสนุกสนาน ชนิดที่วางไม่ลงอย่างแน่นอน

ข้อมูลหนังสือ