“อยู่ในกาลเวลา” รวมเรื่องสั้นคัดสรรที่มีเรื่องราวถึง ๑๗ เรื่อง ที่ อ่านเพลิน ให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่ได้สัมผัสเรื่องสั้นที่งดงามทั้งหลาย เรื่องนี้ มิเพียงเท่านั้น ในแต่ละเรื่องสั้นยังได้รับทัศนะมุมมองจากนัก เขียนชั้นครู มาวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องอย่างคมคาย เสมือนหนึ่งได้อ่าน เรื่องราวของพวกท่านผ่านบทวิเคราะห์เหล่านั้น แล้วจะไม่ให้ “อยู่ในกาล เวลา” เสมือนหนึ่ง อยู่เหนือกาลเวลา....ได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ

  • อยู่ในกาลเวลา
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786163882189