ธง บุตรของขุนเธียรณรงค์สหายสนิทของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)
ได้ไต่เต้าจากทหารกองทะลวงฟัน จนได้เป็นทหารล้อมวังรักษาการณ์
พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ของสมเด็จพระนารายณ์ ในตำแหน่งออกหลวง
ภักดีบดินทร์ และในที่สุดเป็น พระยาภักดีบดินทร์ ในรัชสมัยสมเด็จ
พระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ หรือ ขุนหลวงสรศักดิ์)

     สุด น้องสาวคนสุดท้องในกลุ่มพี่น้องขุนโจรทั้งเก้า แห่งหมู่บ้าน
ปากคลองลำราง วัดเทพจันทร์ ซึ่งเป็นคนรักคนแรกของธง แต่ด้วย
เคราะห์กรรมเก่าจึงทำให้นางต้องสิ้นชีวิตด้วยถูกฆ่าข่มขืนจากหมื่นหาญหักศึก
ผู้ใฝ่ในกามคุณ และเป็นอริกับธง

     คุณลำดวน ธิดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) และเป็นข้าหลวง
ในพระตำหนักของกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดา และกรมหลวงโยธาทิพ
พระราชกนิษฐภคินีของสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งหลงรักธงตั้งแต่แรกเห็น
เมื่อครั้งหนีภัยจากบิดา โดยปีนเข้าห้องของนาง

     แต่แล้ว ความรักที่ต่างชนชั้นก็มิได้สมประสงค์ของคนทั้งสอง
เมื่อเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ต้องโทษและถึงแก่อนิจกรรมโดยการ
ถูกลงโทษทัณฑ์จากสองพ่อลูกที่ทำการกบฏสำเร็จ คือพระเพทราชากรมช้าง
และขุนหลวงสรศักดิ์ ทำให้คุณลำดวนมีจิตใจและสติวิปลาส ทำให้ต้อง
ถือศิลเป็นแม่ชี ตามรับสั่งแนะนำจากกรมหลวงทั้ง ๒ พระองค์

     ต้อยติ่ง สาวหน้างอกท่ากระดานที่มีใจภักดิ์ต่อธง มาแต่แรกเห็น
ยอมเฝ้าติดตามร่วมทุกข์แลสุขกับธงไปทุกที่ หนำซ้ำยังทำใจให้หน้าชื่น
อกตรม โดยสามารถคอยดูแลรับใช้สุดและคุณลำดวนได้โดยมิได้มี
จิตริษยาแต่อย่างใด แลด้วยความดีนี้เอง ต้อยติ่งจึงได้รับความรัก
ตอบแทนจากธงในที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

  • ขุนศึกมหาราช
  • ผู้เขียน: รพีพร
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 1064 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163880772