มานานุกรมรามเกียรติ์ ฉบับพิมพ์แก้ไขปรับปรุงครั้งนี้เป็นการรวยรวมและเรียงลำดับชื่อต่างๆ ตามตัวอักษร เพื่อให้ค้นคำได้ง่ายขึ้นและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งชื่อตัวละครตัวเดียวกันที่ปรากฏในรามเกียรติ์สำนวนอื่นแต่สะกดต่างกับฉบับพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อันเป็นฉบับที่มีเนื้อความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเรื่องรามเกียรติ์ของไทย พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อเขียนที่เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องความเป็นมา คุณค่าความสำคัญ เรื่องย่อ และบทบาทของหนุมาน ซึ่งเพิ่มเป็นภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้

นอกจากนี้ยังอาจถือเป็นคู่มือให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นมรดกทางวรรณกรรมศิลป์ที่สำคัญของชาติไทย มีการศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้ทุกระดับชั้นการศึกษา โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกย่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีแห่งชาติ และยังถือเป็นวรรณคดีอาเซียนอีกด้วย เพราะทุกชาติในประเทศอาเซียนล้วนมีเรื่องเล่าเรื่องรามเกียรติ์กันทั้งสิ้น

ข้อมูลหนังสือ