รสา ลูกนอกสมรสของนายเฉลิม บดินทรวัชระ
มหาเศรษฐีแห่งวงการค้าอัญมณีระดับประเทศ
เธอไม่เคยได้รับการยอมรับจากบุคคลที่อยู่รายรอบ
แม้กระทั่งจากพ่อแท้ๆ ของเธอเอง

ถ้าเปรียบเสมือนลูกไม้ เธอก็เป็นลูกไม้ที่เกิดท่ามกลางพายุ
ถูกพัดกระหน่ำจนกระจัดพลัดพราย
จนตกไกลต้นเสียเหลือกิน

ข้อมูลหนังสือ