แม้แนวคิดและวิธีการเพื่อสร้างความสำเร็จ
จะเปลี่ยนตามยุคสมัยเพียงใด สุดท้ายแล้ว "แก่น"
ของแนวคิดและวิธีการเหล่านั้น ก็ล้วนเป็นภูมิปัญญา
ที่เคยถูกคิดค้นมาแล้วตั้งแต่อดีต

ดั่งเรื่องราวในสามก๊ก ซึ่งเหตุการณ์ผ่านมาหลายพันปี
แต่แนวคิดและวิธีการ เพื่อเอาตัวรอดและช่วงชิงความ
เป็นใหญ่ ในสภาพบ้านเมืองเกิดกลียุคนั้น
ยังคงมี "แก่น" สาระสำคัญ
เชื่อมโยงมาใช้ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน
ถึงโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่หลายคนในยุคสมัยนี้ ยังนำหลักการในสามก๊ก
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตเสมอๆ

ข้อมูลหนังสือ

  • สามก๊กพิชัยยุทธ์ ยุคดิจิตอล
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163880277