เรื่องราว 15 เรื่องของงานช่างต่างๆที่เราเลือกนำมาเสนอใน The Manual “Skill” ฉบับพิเศษนี้มีความแตกต่างกันไป บางคนทำงานช่างเป็นงานอดิเรก บางคนยึดเป็นอาชีพ บางคนมีฝีมือแก่กล้า ขณะที่บางคนอยู่ในขั้นทดลอง เราไม่ได้คัดเลือกเรื่องด้วยระดับขั้นของฝีมือ หากแต่สนใจเรื่องราวที่มาและความพยายามในการฝึกมือของเขาเหล่านั้นเป็นสำคัญ มากไปกว่านั้นคือ “ความสุข” ที่พวกเขาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวการลงมือทำงานช่าง ซึ่งหวังว่าจะส่งไปถึงมือผู้อ่านเช่นกัน เราคนทำไม่หวังอะไรมากไปกว่า เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะรู้สึกอยากเลิกอ่านกลางคัน ปิดหนังสือ แล้วลุกไปหาวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ใกล้ตัวมาลงมือทำ ทำ และทำงานช่าง เพื่อที่จะพบกับความสุขใจเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อได้ขยับไม้ขยับมือ

ข้อมูลหนังสือ