การออกแบบสวนพื้นที่เล็กให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยนำเสนอผ่านตัวอย่างสวนที่ถูกออกแแบบไว้อย่างน่าสนใจ พร้อมข้อควรคำนึงในการออกแบบสวนขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ ผ่านคำแนะนำจากนักออกแบบฝีมือเยี่ยม อย่าง Little Tree สุขเย็นการ์เด้น และกิ่งก้านใบ รวมถึงตกแต่งมุมต่างๆที่เคยถูกหลง ลืมให้กลับมาสดใสน่าใช้งาน เช่น มุมนั่งเล่นหน้าบ้าน มุมแคบข้างบ้าน และมุมข้างบันได จากนั้นมา DIY โต๊ะและชั้นวางของ รวมถึงทำของแต่งสวนที่เหมาะกับสวนขนาดเล็ก

ข้อมูลหนังสือ