ความฝันในควันบุหรี่ เป็นงานเขียนชุดยาวที่สุดของผม งานเขียนที่บรรจุตัวตนทั้งหมดของผมในช่วงเวลาสิบปีแรกของการเป็นคนเขียนหนังสือ ทั้งความโง่เขลา ความผยอง ความคะนองตนอันไร้แก่นสาร ความทุกข์และบาดแผล แน่นอน มันย่อมมีด้านดีๆ อย่างความสุข ความรักและการได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ชีวิตและการเดินทางมอบให้เราอีกด้วย 

ทั้งหมดนั้นก็เหมือนควันบุหรี่สีเทาที่เราพ่นมันออกมาทางลมหายใจ จับต้องไม่ได้ แต่รู้ว่ามันบรรจุอะไรไว้บ้าง ความฝันก็คงคล้ายๆ อย่างนั้น

– จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

ข้อมูลหนังสือ