การบริหารวิธีคิดด้านการออกแบบที่ดี จึงนำไปสู่ความสมดุลและกลมกลืนของสินค้าและบริการ แต่ทั้งหมดต้องเกิดจากสมดุลของความรู้และความคิดด้วย เพื่อให้การออกแบบนั้นสร้างโอกาสในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในกระบวนการผลิตได้จริง เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น ผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นเพียงสมมติฐานทางวิชาการที่ไม่เคยเป็นจริง หรือเป็นเพียงจินตนาการที่อยู่ครึ่งๆ กลางๆ เท่านั้นเอง

บางส่วนจากบทความ “แด่ความสมดุล”

 

เมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไปโดยไม่อาจให้ความสิ้นหวังมาบดบังความสามารถใดๆ ของมนุษย์ การลุกขึ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชม บอกเหนือจากพลังความคิด และแรงขับเคลื่อนจากภายในตัวเองแล้ว รากฐานที่หนักแน่นด้วยความรู้ที่มาจากการรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ความเข้าใจต่อแนวโน้มที่เป็นไปของโลก จะทำให้การลุกขึ้นยืนและก้าวต่อไปนั้นแข็งแกร่งพร้อมกันนั้น มันยังอาจเป็นโช๊คอัพรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

บางส่วนจากบทความ  “ของขวัญที่ดีที่สุด”

ข้อมูลหนังสือ