กินทามะ เล่ม 2 ฉบับนิยาย ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบทางโรงเรียนกินทามะถึงให้นักเรียนที่ขึ้นปี 3 ได้ไปทัศนศึกษา แถมปีนี้ยังให้ปี 3 ห้อง Z ยังเป็นคนกำหนดสถานที่ๆอยากไปอีกด้วย แต่ว่านักเรียนของปี 3 ห้อง Z ที่เปี่ยมไปด้วยความวุ่นวายนั้น คิดรึจะตัดสินใจไปในทางเดียวกันได้ง่ายๆ เรื่องราวความวุ่นวายของการทัศนศึกษาจริงเกิดขึ้น ทำให้ กินทามะฉบับนิยาย เล่ม 2 นี้ได้เพิ่มความสนุกไปอีกขั้นแล้ว

ข้อมูลหนังสือ