ดุจพจีมนตรา ผลงานเล่มที่ 6 ของนิทานชุด มหัศจรรย์แห่งพันหนึ่งราตรี ล่วงเข้าสู่คืนที่สามร้อยแล้ว นางซาห์ราซัดยังคงตั้งหน้าตั้งตาเล่านิทานแฝงคติสอนใจถวายกษัตริย์ซาห์เรียร์อย่างไม่รู้เหนื่อย เพื่อหวังโน้มน้าวพระทัยองค์ราชาให้ทรงยุติการประหารชีวิตสตรีเพศทุกนาง อันเนื่องมาจากความเคียดแค้นส่วนพระองค์ กว่าสามร้อยรัตติกาล ซาห์ราซัดรอดชีวิตมาได้ด้วยถ้อยพจีอันแพรวพราวดุจมนตราและชั้นเชิงในการเล่านิทานอันน่าอัศจรรย์ใจของนางโดยแท้

ข้อมูลหนังสือ