ในโลกของเรา เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่นอสตราดามุส ศาสตราจารย์เอกของโลกได้บันทึกเป็นคำทำนายไว้แล้วทั้งสิ้น 

ข้อมูลหนังสือ