เนื่องจากเนปาลประสบปัญหาด้านอุทกภัยแต่ความช่วยเหลือไม่เคยห่างหายไป ทั้งคนไทยเอง และประเทศต่างๆ ต่างก็ออกมาให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน

    ในการช่วยเหลือบนพื้นที่สูญเสียประสบภัยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าบันทึกจดจำในเรื่องใด ๆ เป็นเครื่องกันลืมจริง ๆ แต่ก็ยากมากอีกเพราะสองมือไม่พอทำงานเลยพอได้รับ "รวมแรงใจให้เธอ...เนปาล" ที่ท่าน องอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่เดินทางไปลงพื้นที่ขีดเขียนบันทึกไว้
    อ่านดูแล้วเหมือนอยู่ในเรื่องราวที่สัมผัสรับรู้ได้ ท่านได้ลงเนื้อหาสาระถี่ยิบ น่าอ่าน ใครอ่านแล้วจะบอกได้ว่าวางไม่ลงต้องหยิบมาซ้ำพินิจดูแล้วดูอีก เพราะมีทั้งความรู้ ปรัชญา และคำสอนที่เน้นประโยชน์ทั้งนั้น
    ขออนุโมทนาท่าน องอาจ คล้ามไพบูลย์ ผู้จาร "รวมแรงใจให้เธอ...เนปาล" ด้วยความพิถีพิถัน งดงามในการใช้ภาษา สมบูรณ์ในเนื้อหา และเต็มปัญญาได้ทุกบท ตั้งแต่แผ่นแรกจนหน้าสุดท้าย
    พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีน-เนปาล 

ข้อมูลหนังสือ