"เด็ดขาด รัดกุม คุมเองทุกอย่าง" พฤติการณ์ของฮิตเลอร์ และอุดมการณ์พรรคนาซี

ข้อมูลหนังสือ

  • ฮิตเลอร์...จอมเผด็จการ
  • ผู้เขียน: บุญชัย ใจเย็น
  • สำนักพิมพ์: ปราชญ์
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163447470