เมื่อรื้อหนังสือในตู้พบ เจ้าพระยา ที่เหลือเพียงเล่มเดียว ให้รู้สึกระลึกถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ จึงคิดนำบทกลอนที่รวมไว้ในเล่ม เจ้าพระยา มาปรับบางชิ้นออกและเปลี่ยนบางชิ้นที่สมควรแก่กาลสมัยมาแทน ดังปรากฏหนังสือเล่มเล็กๆ ที่อยู่ในมือท่าน ณ บัดนี้

ข้อมูลหนังสือ