“ความน่ารังเกียจของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชนชั้น ถูกสถาปนาขึ้นจากศูนย์กลางอำนาจของบ้านเรานี่เอง เราไม่ได้นำเข้ามาจากไหนหรอก เรื่องการเหยียดชนชั้น การเหยียดสีผิว การเหยียดคนไร้การศึกษา สิ่งเหล่านี้มาจากศูนย์กลางของอำนาจเสมอมา ดังนั้น วัฒนธรรมของเราจึงมองคนบ้านนอกเป็นอีแจ๋ว นี่คือวัฒนธรรมกรุงเทพฯ แล้วผลิตซ้ำด้วยละครน้ำเน่า”

ข้อมูลหนังสือ

  • The Border คนพรมแดนรัฐชาติ
  • ผู้เขียน: ยศ สันตสมบัติ
  • สำนักพิมพ์: สกว
  • จำนวนหน้า: 142 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163290762