“เมื่อไม่คาดหวังสิ่งใด เราจะสามารถเป็นตัวของตัวเอง นี่คือวิถีของเรา วิถีแห่งการใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมในแต่ละชั่วขณะ”

"เราทุกคนไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีความแตกต่าง และแต่ละคนมีปัญหาของตัวเอง โชคยังดีที่เธอได้รับแรงสนับสนุนจากคนอื่นที่ฝึกร่วมกับเธอ แต่นี่ไม่ใช่ร่มเงาที่คอยให้การปกป้อง หากแต่เป็นพื้นที่ว่างให้เธอฝึกตนได้อย่างเต็มที่เป็นพื้นที่ว่างที่เธอมีโอกาสแสดงความเป็นตัวเธอได้อย่างเต็มที่"

— ชุนริว ซูซูกิ โรชิ (๑๙๐๔ - ๑๙๗๑)


ธรรมาจารย์เซนผู้มีชีวิตเผยแผ่พุทธธรรมในโลกตะวันตกช่วงทศวรรษที่ ๑๙๖๐ ผู้ก่อตั้งซานฟรานซิสโก เซน เซนเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมทัสซาฮาร่า ในรัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา

ธรรมะของ ซูซิกิ โรชิ ข้ามพ้นพรมแดนทางภาษาและวัฒนธรรม ลอกเปลือกนอกความเป็นญี่ปุ่นของเซน พุ่งตรงไปยังการสื่อสารแก่นคำสอนจากใจสู่ใจให้แก่นักเรียนเซนชาวอเมริกัน โรชิเป็นหนึ่งในไพโอเนียร์คนสำคัญ ผู้วางรากฐานความเข้าใจพุทธธรรมในโลกตะวันตก หนังสือรวบรวมคำสอนที่ชื่อ "Zen Mind's, Beginner's Mind" ถือเป็นหนังสือธรรมะคลาสสิคที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 

"ผมเชื่อว่าเราควรเคารพในทุกทางเดินที่แต่ละคนได้รับจากการ “แสวงหาทางจิตวิญญาณ” เพราะเอาเข้าจริงแล้ว เราไม่อาจ เข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ว่าบาดแผลของใครต้องการการเยียวยาแบบใด...

ถ้าบังเอิญเราเดินมาบรรจบกันบ้างในบางจังหวะ และคุณสนใจพอจะถามความเห็นในห้วงปัจจุบันของผมแล้วละก็ ผมคงบอกได้เพียงว่าเราต่างยังคงเดินอยู่บนโลกเหมือนกันไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีหลบหนีหรือฟิลเตอร์มันด้วยเซนหรือด้วยสิ่งใดก็ตาม"

— คำนิยม โดย ปราบดา หยุ่น


ข้อมูลหนังสือ