"ชาตินี้ตอนบ่ายๆ" เป็นงานเขียนเชิงสารคดี ว่าด้วยสิ่งที่อยากเห็นภายในชาตินี้ เนื่องจากเท่าที่ปรากฎและดำรงอยู่นั้น มันเก่าแก่เสื่อมทรุดเต็มที เรื่องที่ผู้เขียนอยากจะเห็น ได้แก่ การจัดสรรที่ดินที่เป็นธรรม การจัดการพลังงานที่ไม่มีใครเบียดเบียนใคร การออกแบบระบบดูแลสุขภาพที่เปิดช่องให้ทุกคนเข้าถึง ความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤติอาหารและวิกฤติสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิของผู้คนที่จะได้โอกาสในการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม โดยได้ตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังกรณีต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทย เพื่อให้ผู้อ่านให้ได้ร่วมหาทางออกไปด้วยกัน

 

ข้อมูลหนังสือ

  • ชาตินี้ตอนบ่ายๆ
  • ผู้เขียน: อธิคม คุณาวุฒิ
  • สำนักพิมพ์: WAY
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2556
  • ISBN: 9786163290199