สุดยอดกลยุทธ์ทั้งมวลล้วนอยู่ในมหากาพย์นี้ จากฉบับสมบูรณ์ของหลอก้วนจง สอดแทรกคำอธิบายขยายความและคำวิจารย์มีแผนที่ประกอบยุทธการสำคัญหลายตอนถอดชื่อตัวละครเป็นเสียงจีนกลางกำกับด้วยสำเนียงเดิม (ฮกเกิ้ยน) ในฉบับรุ่นก่อน

ข้อมูลหนังสือ