ศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนจะมาถึงยุคปัจจุบันองประเทศที่ถูกเรียกว่า  “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”  มานับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ  จากชนเผ่าที่ปิดตัวเองกระทั่งกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่  ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่คนทั้งโลกต้องยอมรับในการสร้างชาติของชนเผ่าพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งแห่งอาเซียตะวันออกชนเผ่านี้ว่าพวกเขาได้ผ่านพ้นประวัติศาสตร์อันเชี่ยวกรากเป็นเวลานานนับหลายพันปีมาได้อย่างไรบ้าง

 

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติอารยธรรมอาเซีย ญี่ปุ่น
  • ผู้เขียน: ดวงธิดา ราเมศวร์
  • สำนักพิมพ์: กอแก้ว
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786163202499