การผจญภัยของเจ้าชายราม เจ้าหญิงลีดา และเจ้าชายลักษมันหรือพระราม นางลีดา ลำพระลักษณ์ ในรามเกียรติ์ วรรณคดีเรื่องสำคัญของไทย ซึ่งถอดความและเรียบเรียงจาก “รามายณะ” ของฤาษี “วัลมิกี” บทโศลกเรื่องโด่งดังที่ประพันธ์ขึ้นมานานหลายพันปี

นอกจากนี้ยังมีบทเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรามเกียรติ์ ของไทยกับ รามายณะ ดั้งเดิมอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่องของตัวละครและเหตุการณ์สำคัญๆ เพื่อเป็นความรู้คู่ความบันเทิง ซึ่งหาอ่านได้ยาก

ข้อมูลหนังสือ

  • ต้นตำนานรามเกียรติ์จากต้นฉบับเดิม รามายณะ
  • ผู้เขียน: ดวงธิดา ราเมศวร์
  • สำนักพิมพ์: กอแก้ว
  • จำนวนหน้า: 255 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9786163202321