รวมรายละเอียดเครื่องแบบอังกฤษ อเมริกา เยอรมนี สหภาพโซเวียต และญี่ปุ่น ตลอดจนประเทศอื่นๆ ทั้งฝ่ายอักษะ และฝ่ายสัมพันธมิตร

หนังสือภาพที่น่าทึ่งของทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมภาพประกอบเครื่องแบบ เครื่องหมาย อาวุธ และยุทธภัณฑ์ต่างๆ  กว่า 509 ภาพ และภาพถ่ายทหารขณะปฎิบัติภารกิจกว่า 100 ภาพ วิเคราะห์บริบทของสงคราม อุดมการณ์ และการเมืองที่ขับเคลื่อนกองทัพชาติต่างๆ  ตลอดจนประสบการณ์ของทหารที่รบในแนวหน้า

 

ข้อมูลหนังสือ