ในยุคแรกเริ่ม เมื่อมนุษย์ต้องดำรงตนอยู่กับธ รรมชาติอันแปรปรวน น่ากลัว และไม่อาจเข้าใจพวกเขาจึงต้ องแสวงหาที่พึ่งพิง ที่มีอำนาจเหนือกว่าธรรมชาติ สิ่งที่เรียกว่า ศาสนา จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน ทำตำนานต้นธารศาสนาจึงมีเ รื่องเล่าที่คล้ายคลึงขณะเดียว ก็แตกต่างตามพื้นเพทำเลอาศั ย และด้วยกาลเวลา ศาสนาได้พัฒนา แตกแขนง เป็นนิกายต่างๆ ก่อเกิดเรื่องเล่าขานตำนานศา สนาที่น่าสนใจมากมายที่สนุก สนานและควรค่าแก่การเรียน รู้

ข้อมูลหนังสือ

  • ตำนานและเรื่องเล่ากำเนิดศาสนา ปฐมบทของความเชื่อและศรัทธา
  • ผู้เขียน: ชญา ปิยะชาติ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2559
  • ISBN: 9786163015389