เผยภาพจริงทางประวัติศาสตร์ ภาพจำลองการสงคราม กลวิธี
และยุทธศาสตร์ของเหล่านักรบผู้เก่งกล้า
ผู้ได้ชื่อว่าเป็นทหารหาญของกองทัพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของทุกสนามรบ ทุกรูปแบบ ทุกช่วงเวลาสำคัญ
ไม่เพียงเท่านั้นหนังสือเล่มนี้ยังบอกเล่าพัฒนาการของอาวุธสงคราม
นับแต่ยุคโบราณสู่เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ข้อมูลหนังสือ