การแสดงออกซึ่งความรักในโลกนี้มีหลายรูปแบบ การทำอาหารให้คนที่เรารักรับประทาน เป็นหนึ่งในรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความรักเหล่านี้


“เมื่อรักได้สัมผัส ครัวสีแดง My Eros

ทำให้เห็นความรักอยู่รอบตัว

ทุกสิ่งทุกอย่างมักเปลี่ยนไป

เมื่อเราได้...สัมผัสรัก"

ข้อมูลหนังสือ

  • My Eros เมื่อรักได้สัมผัส ครัวสีแดง
  • ผู้เขียน: อุรุดา โควินท์
  • สำนักพิมพ์: ณ ดา
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163014627