หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการค้นพบ การก่อสร้างอาณานิคม การประกาศเอกราช สงครามกลางเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แนวความคิดยุคจักรวรรดินิยม หนทางแห่งการก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจของโลก มาจนถึงการสิ้นสุดสงครามเย็น โดยผู้เขียนใช้วิธีรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากผลงานวิชาการของบรรดาคณาจารย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ มานำเสนอในรูปแบบของตนเอง ที่เน้นให้สามารถอ่านง่าย เข้าใจได้ และสะดวกต่อการค้นคว้าด้วยการระบุข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์อเมริกา
  • ผู้เขียน: อนันตชัย จิดาวัฒน์
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 848 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2556
  • ISBN: 9786163011909