นำเสนอประวัติศาสตร์ยุโรป จากกรีกถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้เนื้อหาตั้งแต่ความเป็นมาและเป็นไปของบรรดากลุ่มชน ชาติพันธุ์และการก่อกำเนิดประเทศยุโรป ด้วยเนื้อหาที่สื่อและแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง นำมาสู่การทำความเข้าใจต่อการเป็นชาวยุโรปได้อย่างยิ่ง มีคำกล่าวจากนักปราชญ์ว่า "หากไม่รู้จักยุโรป ก็เท่ากับไม่รู้จักโลกใบนี้" ดังนั้นหากเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้มีพัฒนาการอย่างไร? ประวัติศาสตร์ยุโรปคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้น!

ข้อมูลหนังสือ