พบกับประวัติชีวิตนักบันทึกชาวต่างชาติผู้จารึกประวัติศาสตร์ไทยให้เป็นหลักฐานมาร่วมร้อยปี เรื่องราวชีวิตที่สนุกเสียยิ่งกว่านิยายในโฉมหน้าของนักเดินทาง นักผจญภัย นักการทูต และบาทหลวง ผู้จาร จาริกจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก พร้อมประวัติศาสตร์การเดินทางที่มากับการค้า ความสัมพันธ์ และล่าอาณานิคมที่ประวัติศาสตร์ไทยฉบับรับรู้มานานว่าต้องการล่าอาณานิคม "ในนามพระเจ้า"

ข้อมูลหนังสือ