จะมีสักกี่คนที่หมั่นทบทวนข้อบกพร่องของตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข คนที่หมั่นทบทวน มักกลายเป็นคนที่ พบความสำเร็จ มีอำนาจ มีความเป็นผู้นำ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคนิคของการบอกให้สมองสั่งให้ปากพูด สั่งให้ร่างกายแสดงออกท่าทางที่ดูบุคลิกดี และนั่นหมายถึงคุณจะเป็นคนที่เหมือนคนเหนือคน ทำอะไรก็สำเร็จ

ข้อมูลหนังสือ

  • อยากได้อะไรก็ได้ เทคนิคการพูดคุยเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
  • ผู้เขียน: สุกิจ นวลจันทร์
  • สำนักพิมพ์: ADJ
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786162756979