หนังสือ "บ้าน บ้าน ฉบับที่ 1" เล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องบ้านและความเป็นอยู่แบบคนไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงความสุขกับชีวิตในบ้านอย่างเป็นตัวของตัวเอง โดยการนำศิลปะที่มีอยู่รอบตัวคุณ ทั้งที่เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยมือของเราเองตลอดเวลา หากคุณเหนี่ยวนำศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต น่าจะช่วยให้เกิดสุนทรียภาพกับตัวเอง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างอีกด้วยอย่างเป็นอัตโนมัติ

ข้อมูลหนังสือ