"ถ้ารู้ว่าเท่านี้คือ 'พอ' จะต้องการมากขึ้นอีกทำไม"

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ยกย่องสวีเดนว่าเป็นประเทศที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ เกือบทุกด้าน เป็นรัฐสวัสดิการที่ยอดเยี่ยม มีอัตราการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่ำมาก ทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับต้นๆ ของโลกสร้างความสงสัยไปทั่วโลกว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้สวีเดนเป็นประเทศที่น่าอยู่เช่นนี้

คำตอบคือ ลากอม ปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ดังสุภาษิตของสวีเดนที่ว่า "Lagom är bäst" หรือ "ความพอดีนั้นดีที่สุด"

ลินเนีย ดันน์ ผู้เกิดและโตในสวีเดน จะมาเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสวีเดนที่ดำเนินไปตามแนวคิดลากอมเกือบทุกด้าน ดังนี้

 • อยู่แบบลากอม : ให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็น ไม่แบ่งแยกระดับขั้นทั้งยังมีช่วงเวลาพักดื่มกาแฟเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในสถานที่ทำงานด้วย
 • กินแบบลากอม : เสาะหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เน้นปรุงอาหารเอง และรับประทานอย่างพอประมาณ
 • สไตล์ลากอม : เรียบง่ายแต่ดูดี เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้สึกแบบลากอม : รักชีวิตกลางแจ้ง เดินเท้าแทนการนั่งรถ และมุ่งเข้าหาธรรมชาติ
 • การเข้าสังคมแบบลากอม : ไว้วางใจกันและกัน พูดตรงไปตรงมา และชอบเข้าสมาคม

ใครที่อยากหลีกหนีโลกทุนนิยมที่ฟุ้งเฟ้อมาสู่ความสุขแบบเรียบง่ายและกลมกล่อม ลากอม เหมาะกับคุณที่สุดแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

 • LAGOM ความพอดีนี่แหละดีที่สุด
 • แปลจากหนังสือ: Lagom: The Swedish Art of Balanced Living
 • ผู้เขียน: Linnea Dunne
 • ผู้แปล: รัตรา ธรรมพักตรกุล
 • สำนักพิมพ์: Steps
 • จำนวนหน้า: 154 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2562
 • ISBN: 9786161828479