เรื่องราวระหว่างหนึ่งหญิงสองชาย ที่มีความรักเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดปมปัญหาต่าง ๆ มากมายจนถึงขั้นวิกฤติ! ไม่ว่าจะเป็น "พิมพ์" ตัวแทนของผู้หญิงทั้งหลายใฝ่ฝันจะได้เป็นผู้หญิงที่มีผู้ชายมอบความรัก ความซื่อสัตย์ให้แต่ผู้เดียว "อาพัทธ์" ชายผู้มีแต่ความรัก ความซื่อสัตย์ ความอยากจะถนอมน้ำใจให้แก่ผู้คนรอบข้าง "เกร๊ก" ผู้ชายที่มีความหนักแน่นมั่นคง ไม่คลอนแคลนกับสิ่งยั่วยุทั้งปวง รู้สึกถึงคุณค่าของผู้เป็นที่รักอยู่เสมอ

ข้อมูลหนังสือ