แม่เพ็งลุกจากหน้ากระจกคันฉ่องไปที่หน้าต่าง ซึ่งกั้นด้วยลูกกรงไม้สำหรับคนปีนเข้ามา เสียงน้ำกระทบบเรือนแพเบาๆ เป็นจังหวะคล้ายเสียงขับกล่อมอยู่ชั่วนาตาปี มองออกไปจะเห็นแสงไฟวออมแวมริมแน่น้ำและระยิบระยับไปลับตา เหมือนแสงหิ่งห้อยเกาะต้นพู หน้าต่างบานนี้เองเมื่อสมยหล่อนเป็นเด็ก หล่อนจะแอบกระโดดลงน้ำไปโดยไม่ต้องไปลงทางหน้าเรือนแพให้เป็นที่ยุ่งยาก 

ข้อมูลหนังสือ

  • รัตนโกสินทร์
  • ผู้เขียน: ว.วินิจฉัยกุล
  • สำนักพิมพ์: อรุณ
  • จำนวนหน้า: 600 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786161820770