"...การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่ได้จบลงเมื่อการเดินทางแต่ละครั้งสิ้นสุด แต่เด็ก ๆ ได้พกพาแรงบันดาลใจกลับมาเล่นสนุกกันต่อที่บ้าน..."

มาเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วออกเดินทางไปเรียนรู้นอกบ้านด้วยกัน

ข้อมูลหนังสือ