คู่มือละตัวตนที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดตลอดกาล  รู้ตน เข้าใจตน เพื่อละตัวตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลหนังสือ