อุปสรรคสำคัญในการสื่อสารภาษาเกาหลีคือความกลัวและความไม่กล้า บางคนมีพื้นฐานความรู้ภาษาเกาหลีมาบ้างแล้ว แต่ไม่กล้าพูด เพราะกลัวพูดผิดไวยากรณ์ บางคนกล้าพูด แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเปิดสนทนาอย่างไรดีในแต่ละสถานการณ์ บางคนพูดได้ แต่พูดไม่เก่ง เลยไม่รู้ว่าจะชวนคุยเรื่องอะไรดี และอีกหลายคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีเลย แต่จำเป็นต้องสื่อสารกับชาวเกาหลี ไม่ว่าคุณจะเข้าขั้น ขี้กลัว-ขึ้เบื่อ-ขี้อาย แต่อยากพูดภาษาเกาหลีได้ลื่นไหล หรือพูุดประโยคใหม่ๆ แบบไม่จำเจ 

ข้อมูลหนังสือ