“โอ๊ย! ถ้าเธอรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังผู้ชายเท่าฉันละก็ เธอจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันแพศยากว่าผู้หญิงได้ร้อยพันเท่า อย่าว่าแต่มนุษย์ระดับล่างอย่างนายทัชชาเลยนะ แม้แต่คนดีมีเกียรติที่ใครๆ ก็ยกย่องกันในสังคม เอาเข้าจริงก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังสีเทาๆ ทั้งนั้นละเธอ ไม่มีหรอกที่ขาวสะอาด”

ข้อมูลหนังสือ

  • ชายแพศยา
  • ผู้เขียน: ว.วินิจฉัยกุล
  • สำนักพิมพ์: อรุณ
  • จำนวนหน้า: 593 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9786161817497